Wycieczka do Muzeum Morskiego

W środę 17 maja wyjeżdżamy na wycieczkę do Muzeum Morskiego w Gdańsku na lekcję pt. ” Poszukiwanie wraków statków”. Śniadanie w tym dniu będzie o godzinie 7.50. Prosimy o punktualność.