9 lutego odbędą się warsztaty edukacyjne na temat bezpieczeństwa na drodze przeprowadzone przez pracowników Straży Gminnej.