Czesne za miesiąc wynosi:

 • dzieci w wieku od 2 do 2,5 – 660 zł
 • powyżej 2,5 lat – 460 zł
 • zniżka dla drugiego dziecka (160 zł rabatu)

Czesne należy wpłacić do 5. dnia każdego miesiąca osobiście w biurze przedszkola lub przelewem na rachunek nr

96 1090 2590 0000 0001 3097 6399

W czesne wliczone są wszystkie zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • rytmika
 • rytmika – wiedza o muzyce
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne
 • logopeda
 • warsztaty kulinarne
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • warsztaty psychologiczne
 • religia
 • warsztaty edukacyjne „Zwierzaki to nie pluszaki”

Stawka żywieniowa wynosi 10,50 zł za jeden dzień i jest odliczana od pierwszego dnia zgłoszonej przez rodziców nieobecności, jeśli zgłoszenie nastąpiło do godziny 15.00 dnia poprzedzającego nieobecność.
Pobieramy również jednorazową opłatę wpisową w wysokości 200 zł. W ramach tej kwoty zapewniamy każdemu dziecku wyprawkę w postaci niezbędnych materiałów do zajęć plastycznych. Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.